Skip to main content

Barnpolicy

Volontärarbete med små barn

Det är roligt och berikande att jobba med barn. Därför erbjuder Amzungo Volontärresor många projekt i olika länder där syftet är hjälpa barn som på olika sätt har det svårt. Men det är viktigt att verkligen hjälpa och inte stjälpa. Barn som redan befinner sig i en utsatt situation ska bli stärkta och få det bättre, det är syftet med alla projekt vi är involverade i.

Vi har därför tagit fram några riktlinjer för att värna de mest utsatta barnen – de riktigt små barnen som skiljts från sina föräldrar och växer upp på barnhem. Det handlar om barn under tre år där volontärernas arbete därför inte blir i direktkontakt med barnen, utan handlar om att hjälpa till med praktiska göromål så att personalen där får mer tid att vara med barnen.

Att som litet barn bli lämnad gång på gång innebär att hela tiden tvingas försöka knyta an till nya personer. Detta kan utveckla ett aggressivt beteende och brist på tillit, men också ett överdrivet behov av närhet som kan uppfattas som klängigt. Om barnet inte får sitt behov av närhet tillfredsställt kan det i stället distansera sig.

Barn som växer upp på barnhem är ofta extra drabbade. De har blivit skilda från sina föräldrar och har inte en trygg bas och hemvist. De två första levnadsåren är mycket känsliga när det gäller att skapa och utveckla relationer. Forskning visar att det finns det ett tydligt samband mellan barn som farit illa och barn som har problem med anknytning genom hela livet och som har olika former av beteendestörningar.

Barn som växer upp på barnhem eller annan institution utvecklar ofta en beteendestörning som kallas för reaktiv kontaktstörning. Det kan innebära att barnet är extra hämmat, vaksamt eller ambivalent och har svårt att visa tillgivenhet. Men barnet kan också bli ohämmat och distanslöst och behandla främmande människor som om de vore välkända, till exempel glatt sätta sig i knäet på en främling.

Vi vill därför påpeka att som volontär på ett barnhem med små barn har du inte någon pedagogisk uppgift, utan ska hjälpa till med det praktiska som städning, matlagning och tvätt, så att personalen kan ägna sig åt barnen. När du till exempel ser ett gråtande småbarn, ska du inte trösta själv utan hämta den i den fasta personalen som du vet barnet brukar ty sig till. Alldeles extra viktigt är detta under kvällen och natten, då barnen har ett extra stort behov av trygghet.

Motsvarar inte detta din önskan att jobba nära barnen, så ska du kanske i stället välja att jobba i någon annan verksamhet med barn, till exempel på en förskola. Här har ju barnen fortfarande kvar sin familj och vistas bara en del av dagen i förskolan. Fråga oss gärna på Amzungo för att få veta mer om lämpliga projekt.

Vid förfrågan går det även att läsa hela vår granskning av volontärprojekt med barn där vi tagit del av olika forskningsrapporter och pratat med olika experter.

Sök resa

  • Vi har statlig resegaranti hos Kammarkollefiet