Skip to main content

Reseförsäkring

Behöver jag vara försäkrad?

Ja, det är obligatoriskt att ha en heltäckande försäkring under resan. Amzungo Volontärresor har speciellt valt ut en försäkring som är specialanpassad för volontärarbete och som du enkelt kan köpa här direkt på vår hemsida, se nedan. Bokar du försäkringen genom oss hjälper vi dig så mycket vi kan om oturen skulle vara framme. Tänk på att din hemförsäkring antagligen inte täcker dig när du reser ut som volontär då de allra flesta hemförsäkringsbolag har undantag för arbete utomlands.

Trygghet – Jorden runt, dygnet runt

Med vår samarbetspartner, Gouda Reseförsäkring, får du ett fullgott reseskydd under tiden du arbetar som volontär genom reseförsäkringen Leva Utomlands. Då din hemförsäkring i regel inte täcker volontärarbete bör du teckna en heltäckande försäkring!

Leva Utomlands kan tecknas om du ska arbeta, praktisera eller studera utomlands och gäller för dig som är upp till 65 år, i upp till 365 dagar. Perioden för arbete eller studier ska vara bestämd och ordnad före avresa och minst omfatta hälften av försäkringstiden. Inom tiden för din resa kan du resa på semester till ett tredje land i högst 14 dagar åt gången, om det är inom tecknat premieområde.

Självrisk?

Nej, försäkringen gäller utan självrisk (förutom på rättsskyddet).

Vad händer om jag skulle bli sjuk eller skadad?

Skulle du bli sjuk eller skadad under resan får du hjälp av Goudas egen alarmcentral som har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, ställa ut betalningsgarantier och hänvisa till närmaste vårdgivare. För att du ska känna dig trygg under resan och vara säker på att få assistans utifall något oförutsett händer så finns deras läkare, sjuksköterskor och krispsykologer alltid på plats.


Vad täcker försäkringen?

Leva Utomlands har ett komplett försäkringsskydd för alla nödvändiga delar vid din utlandsvistelse. Försäkringen täcker bl.a. akut sjukdom, olycksfall och hemtransport. Skulle det bli uppror eller krig i landet du befinner dig i så följer Gouda UD:s reserekommendationer för vilka platser eller länder du inte bör åka till eller vistas i. Tänk på att du alltid måste kontakta Goudas alarmcentral vid en sådan händelse!

Vad kostar det?

Region Första 30 dagarna Därefter, per dag
Europa 446 kr 16 kr
Världen exkl. USA 578 kr 21 kr
Världen inkl. USA 735 kr 26 kr

 

OBS! Har du bokat lejonprojektet i Zambia? Då det anses vara en större hälsorisk att arbeta med vilda djur som lejon har ett risktillägg tagits fram av Gouda för att försäkringen ska täcka detta. Risktillägget är på 100%, dvs. att priset på försäkringen blir det dubbla. Kontakta oss om du önskar teckna denna försäkring då du inte kan köpa den på hemsidan själv.

Försäkringsvillkor

Läs mer om försäkringsvillkoren här (8 sidor)
Läs de fullständiga villkoren här (29 sidor)

Beräkna kostnaden och köp försäkringen

Efter att ha räknat ut kostnaden kan du välja att köpa försäkringen Leva Utomlands genom att betala med Visa eller Mastercard. Beställningen går direkt till Gouda som skickar ut en bekräftelse via mail med ditt försäkringsnummer. 

Beställ här!

 

Sök resa

  • Vi har statlig resegaranti hos Kammarkollefiet