Skip to main content

Resevillkor

Resevillkoren nedan gäller för dig som bokat en resa med oss på Amzungo Volontärresor. Villkoren följer svensk reselagstiftning i form av paketreselagen och resegarantilagen. Skulle din resa exempelvis bli avbruten eller inställd kan du i vissa fall få ersättning av Resegarantinämden. Amzungo Volontärresors egna kompletterande villkor innefattas i det avtal som ingås mellan oss som arrangör och dig som resenär när du bokar en resa. Avtalet ingås då Amzungo Volontärresor har mottagit din anmälningsavgift.

Resegaranti

Amzungo Volontärresor har ställt resegaranti till Kammarkollegiet.

Ansökan

Vem får åka på volontärresa med Amzungo Volontärresor? Minimikraven är att man ska ha fyllt 17 år om man ska resa själv och kunna prata och förstå det engelska språket för att få boka en resa med Amzungo Volontärresor. Övriga språk- eller arbetskunskaper är meriterande. Generellt för alla projekt gäller att volontären är motiverad att delta i arbetet och är respektfull, ansvarstagande och samarbetsvillig. Du kan läsa på varje projektsida under ”Förkunskaper” vad som krävs för respektive projekt.

Avbeställningsskydd

Den som reser med Amzungo Volontärresor kan teckna ett avbeställningsskydd för 380 kr. Har du ett avbeställningsskydd har du rätt att avbeställa resan ifall:

 • Resenären eller dennes make/maka/sambo eller nära släkting eller medresenären drabbas av allvarlig sjukdom eller olycksfall så att resan inte kan genomföras.
 • Resenären drabbas av annan allvarlig händelse som till exempel brand i den egna bostaden.
 • Medresenären avbeställer sin resa.


Resan ska avbeställas så snart som möjligt, men senast kl 12:00 den sista helgfria vardagen innan avresa, och måste styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg. Om du tvingas avboka resan betalar Amzungo Volontärresor tillbaka inbetalda avgifter med undantag från anmälningsavgiften och avbeställningsskyddet.

Avbeställning

Du kan alltid avboka din resa men ju närmare avresan du avbokar desto mindre får du återbetalat. Villkor för avbokning av en volontärresa är följande:

 • Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresa betalar resenären 800 kr.
 • Vid avbeställning av resan senare än 60 dagar, men tidigare än 31 dagar före avresa betalar du 20 procent av resans pris.
 • Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 15 dagar före avresa ska resenären betala 50 procent av resans pris.
 • Vid avbeställning 14 dagar eller senare före avresa ska resenären betala 100 procent av resans pris.

Avbokning görs på telefon 0700-945 700 (mån-fre kl. 9-17) eller till info@amzungo.com så fort hinder för resan uppstår. Eventuellt avbeställningsskydd betalas aldrig tillbaka.

* Se längst ner speciella avbeställningsvillkor för Galapagos & lejonprojektet i Zambia

Avbrytande av resa

I de fall då du redan har åkt iväg på din resa men vill avbryta vistelsen på grund av personliga skäl utgår ingen återbetalning av Amzungo Volontärresor. Om avbrottet beror på sjukdom eller annan oförutsedd händelse, kontakta Amzungo Volontärresor.

Amzungo Volontärresor har rätt att avbryta en volontärs vistelse om vi och/eller den ansvariga på projektet anser att volontären har misskött sig på ett sätt som påverkar personer/djur på ett negativt sätt. Givetvis blir volontären först alltid varnad och har en chans att ändra sitt beteende.

Betalning

Först betalas anmälningsavgiften på 10 % av resans pris in för att bekräfta din bokning. Den resterande kostnaden för resan ska vara Amzungo Volontärresor tillhanda 30 dagar före avresa. Bokas resan mindre än 30 dagar innan avresa ska hela beloppet betalas in så snart som möjligt. Du betalar via faktura som skickas ut till dig.

Bokning och anmälningsavgift

Bokning sker genom vår hemsida under varje projekt eller genom  att ringa Amzungo Volontärresor på telefonnummer
0700 – 945 700.

Efter att bokningen har gjorts skickas en bokningsbekräftelse med inbetalningsuppgifter ut och du ska då betala en anmälningsavgift på 10 % av resans totala pris för att bekräfta din bokning. Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Avtalet med kund ingås då Amzungo Volontärresor har mottagit din anmälningsavgift. Anmälningsavgiften ska betalas in så fort som möjligt men senast 10 dagar efter bokning. Anmälningsavgiften är en delbetalning och ingår i den totala kostnaden för resan.

Då ansökningshandlingar krävs på vissa projekt kan anmälan avbokas av Amzungo Volontärresor om ansökningshandlingar inte blir godkända. Läs mer om villkoren som gäller på de projekt som kräver ansökningshandlingar i slutet av dokumentet. *

Flyg

Flyg ingår inte i våra resor utan det bokas själv av volontären. Amzungo Volontärresor ansvarar inte för missade flyg pga. ändrade tidtabeller, dåligt väder, konkurs eller korta transfertider m.m. Vid problem ska volontären själv vända sig till flygbolaget på plats eller kontakta resebyrån där flygresan bokats.

Flygbolaget ska meddela resenärer om tidsändringar men ta ändå alltid för vana att själv kontrollera så att avgångstider stämmer på internet, www.checkmytrip.com och/eller www.swedavia.se eller genom att ringa till flygbolaget. Förseningar till destinationen kan inte kompenseras av Amzungo Volontärresor då detta är utom vår kontroll. Om förseningen inte beror på dig själv ersätter alltid ditt flygbolag dig för förseningar.

Försäkring

För alla volontärer som åker med Amzungo Volontärresor är det obligatoriskt att ha en försäkring som täcker sjukdom, olycksfall, hemtransport, skador av egendom och stöld. Amzungo Volontärresor kan inte ge kompensation för detta.

Du kan teckna en försäkring här på vår hemsida under fliken ”Försäkring” från vår samarbetspartner Gouda, vars försäkring LEVA Utomlands ger en kompletterande försäkring som omfattar sjukdom, olycksfall, hemtransport, resgods m.m. under hela din utlandsvistelse. Läs igenom försäkringsvillkoren innan du köper din försäkring.

Force Majeure

Amzungo Volontärresor frigör sig helt från ansvar vid Force Majeure situationer såsom strejker, krig, oväder, storm eller annan händelse av force majeure- karaktär som Amzungo Volontärresor inte råder över. Vi försöker hjälpa till på bästa sätt men kan inte ta ansvar för eventuella ekonomiska merkostnader eller skador som orsakats av en sådan händelse.

Om du har tecknat försäkringen LEVA Utomlands så täcker försäkringen personskador i samband med en Force Majeure-händelse – när UD har gått ut med en varning – samt står för nödvändiga merutgifter för tidigare/senare hemresa. Gouda betalar också för förlust av resgods när förlusten beror på att egendomen konfiskerats eller att du vid evakuering varit tvungen att lämna den kvar.

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter, exempelvis namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer, som du lämnar i samband med beställning av resa kommer att behandlas av Amzungo Volontärresor. Syftet med detta är att försäkra att Amzungo Volontärresor har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Amzungo Volontärresor, t ex noteringar om frågor och klagomål. Dina personuppgifter kan även komma att utgöra underlag för Amzungo Volontärresors marknads- och kundanalyser samt statistik. Genom att du lämnar dina personuppgifter till Amzungo Volontärresor godkänner du att Amzungo Volontärresor får behandlar dina personuppgifter för de angivna ändamålen. I enlighet med persondatalagen kan du genom en skriftlig förfrågan till Amzungo Volontärresor få besked om vilka uppgifter som finns registrerade på dig hos oss.

Pass och Visum

Varje resenär skall vara försedd med giltigt pass med minimum giltighetstid i 6 månader från hemresedatumet. Visum krävs för många av våra projektländer. Vi hjälper till med information om hur du enklast ordnar ett visum men det är upp till varje resenär att själv ansvara för att giltigt visum införskaffas.

Personliga utgifter

Personliga utgifter och fickpengar är inte inkluderade i avgiften. I avgiften ingår inte flyg, försäkring, vaccinationer, visum, eventuella transporter till och från projektet. Endast specificerade måltider ingår, se de olika projektbeskrivningarna för mer information. I faktabladen för respektive land kan du se ungefärliga priser för vad vardagliga saker kostar för att få en uppfattning om hur mycket du behöver ta med i fickpengar.

Prisändringar

Priserna till respektive projekt gäller exklusive ändrade valutakurser, förhöjda transportkostnader och skatter och andra oförutsedda kostnader över vilka arrangören inte råder. Priser är beräknade utifrån valutakurser från 2018-01-02. Prishöjning sker dock endast om kostnadsökningen för arrangören överstiger 60 kr och priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före avtalad avresa. En eventuell prisändring meddelas så snart som möjligt.

Ombokning

Om resenären vill ändra exempelvis projektplats, boendealternativ eller avresedatum går detta oftast bra men gäller alltid i mån av plats så se till att vara ute i god tid med eventuellaändringar.

Ordningsregler

Vi på Amzungo Volontärresor förutsätter att du kommer att respektera kulturen och försöker anpassa dig efter levnadssättet i ditt projektland. Men Amzungo Volontärresor tar sig rätten att skicka hem dig till Sverige i förtid om du skulle bryta mot grundläggande ordningsregler. Orsaker för att avbryta en volontärs resa i förtid inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Användning av illegala droger.
 • Att volontären inte följer gällande lagar i landet han/hon befinner sig i.
 • Opassande, aggressivt eller våldsamt beteende mot värdfamiljsmedlemmar, personer och djur på projektet samt Amzungo Volontärresor.

Klagomål

Skulle det uppstå någon form av problem under volontärvistelsen ska volontären ta upp det med den lokala guiden i första hand då problemet uppstår. Går det inte att lösa på plats kontaktar du därefter skriftligen Amzungo Volontärresor så att vi kan försöka lösa problemet på bästa sätt ihop så snabbt som möjligt.

Vaccinationer

Resenären ansvarar själv för att kontakta en vaccinationscentral eller läkare för att få exakta rekommendationer för sin resa samt ta aktuella vaccinationer i tid.

Ändring av resplan och ändringar av tjänster efter avresa

Resenären måste acceptera att resplanen alltid är preliminär p.g.a. resans karaktär. Förändringar av resplanen kan bero på ett förändrat politiskt läge i projektlandet, förändrade väderförhållanden, ändrade villkor på projektet m.m. Vid behov förbehåller Amzungo Volontärresor sig rätten att göra ändringar i resplanen. Vid inträffandet av sådant fall skall Amzungo Volontärresor ordna ett likvärdigt ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Innebär en förändring i avtalet en försämring för resenären, är han/hon berättigad till prisavdrag, om det är rimligt. Om resenären väljer att inte använda det erbjudna ersättningsalternativet är Amzungo Volontärresor inte skyldiga att återbetala något. Vid fel i de avtalade tjänsterna har resenären rätt till prisavdrag, om inte felet beror på resenären.

Övrigt

Priserna på hemsidan är angivna i SEK och gäller tills vidare. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

* Speciella ansökningshandlingar krävs för vårt djurprojekt i Brasilien:

Efter anmälan skickas ansökningsbanketter till er från Amzungo Volontärresor och det är ert ansvar att alla uppgifter är korrekta. Amzungo Volontärresor erbjuder sig att bistå med hjälp och finns tillgängliga då det behövs. Ansökningshandlingarna ska alla skrivas på engelska (eller portugisiska). Efter att ansökningsformulären är inskickade går vi på Amzungo Volontärresor igenom dem och allting ska godkännas. Amzungo Volontärresor förbehåller sig rätten att avboka en volontär om ansökningshandlingar inte blir godkända.

Amzungo Volontärresor kommer att avbryta samarbetet med deltagande volontärer som inte deltar i volontärprojektet enligt avtal. Orsaker för att avbryta samarbetet inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Användning av illegala droger.
 • Att volontären inte följer gällande lagar i landet han/hon befinner sig i.
 • Uppge falsk information i ansökningshandlingarna.
 • Allvarliga beteende- och psykologiska problem som gör att volontärarbetet inte kan fullföljas.
 • Förvägra att acceptera utvalt boende utan lämpligt skäl.
 • Misslyckande att uppehålla lämpligt uppförande som volontär.
 • Opassande, aggressivt eller våldsamt beteende mot värdfamiljsmedlemmar, personer inom projektorganisationen, Amzungo Volontärresor eller människor inom samhället.
 • Begäran om hemskickande kommer från huvudansvarig person inom NGO:n/ projektorganisationen. Extra kostnader som kan uppkomma efter omförflyttning eller hemskickandet av en volontär ska betalas av volontären själv.
 • Volontären ska vara minst 18 år och ha utmärkt fysisk och psykisk hälsa.
 • Volontären ska dessutom vara motiverad att delta i projektet, vara respektfull, artig, ansvarstagande, flexibel, mogen, självständig och vara samarbetsvillig. Vid behov av stöd skall volontären kontakta den lokala kontaktpersonen.
 • Volontären måste kunna uppvisa försäkring som täcker akut sjuk- och tandläkarvård i Brasilien.
 • Volontären bör anlända senast en söndag och kunna börja på projektet på följande måndag.
   

* Speciella avbeställningsvillkor för projekt på Galapagos:

Vid avbeställning av resa till Galapagos då flyg ingårska resenären utöver ordinarie avbeställningsvillkor betala 3 000 kr för att täcka avbeställningsavgiften på flygbiljetten om den redan betalats på avbokningsdagen.
 

* Speciella avbeställningsvillkor för lejonprojektet i Zambia:

 • Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresedagen betalar resenären 750 kr.
 • Vid avbeställning av resan senare än 60 dagar, men tidigare än 30 dagar före avresa betalar du 50 procent av resans pris plus eventuellt avbeställningsskydd.
 • Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresa ska resenären betala 80 procent av resans pris.
 • Vid avbeställning 14 dagar eller senare före avresa ska resenären betala 100 procent av resans pris.

Var också medveten om riskerna:

 • Rivsår eller bett av ett lejon eller gepard kan vara allvarliga.
 • Skador från elefanter kan vara allvarliga.
 • Allvarliga allergier kan komma från bin och getingstick.
 • Uttorkning till följd av sol och värme kan förekomma.
 • Sjukdomar som finns i det område du kommer att arbeta i t.ex. Malaria och gula febern.
 • Infektioner kan uppstå från skador från ansträngande arbete.

> Inga volontärer/andra personer har blivit bita/allvarligt skadade av några djur!

Sök resa

 • Vi har statlig resegaranti hos Kammarkollefiet