Skip to main content

Stipendier

En volontärresa behöver inte bli särskilt dyr. Genom att söka ett stipendium kan du få stora delar av din resa betald. Du kan söka flera stipendier för samma sak. Du kan även försöka söka sponsring från olika företag eller personer runt omkring dig. Sätt upp ett mål med din resa och presentera detta så kan du söka bidrag från alla möjliga håll. Endast din fantasi och energi sätter begränsningar för hur och var du söker sponsring och stipendier när du ska åka som volontär!

På denna sida får du våra tips på stipendier och andra bra sidor som ger råd om hur du skriver en vinnande ansökan m.m. Lycka till!

OBS! Om du ska skicka in en ansökan och det krävs att du skickar med ett bekräftelsebrev på att du ska genomföra resan, en detaljerad projektbeskrivning eller liknande så skriver vi en sådan åt dig så att du kan skicka in en komplett ansökan. Ring eller maila oss så hjälper vi dig!

Olof Palmes Minnesfond

När kan du söka?

Ansökningar om stipendium skall vara fonden tillhanda senast den 20 marsvarje år.

Tänk på att fonden inte beviljar redan påbörjade projekt men planeringen av ett önskat projekt får givetvis vara påbörjat. Efter sista ansökningsdatum tar handläggningstiden 7-8 veckor så du kan tidigast genomföra ditt projekt  7-8 veckor efter 20 mars. 5-10 % av alla ansökningar får pengar ur fonden.

Vem kan söka?

Olof Palmes Minnesfond tar emot ansökningar från enskilda personer såväl som folkrörelser, organisationer, nätverk, samfund, skolor, idrottsföreningar, musikgrupper eller fritidsgårdar. Söker du som enskild person så ska du varahögst 30 år. Projektet ska involvera unga människor eller rikta sig till unga och syfta till att arbeta för något av fondens tre huvudsyften: fred, internationell förståelse och antirasism.

Se här vilka som beviljats stipendier!

Hur söker du?

Stipendium söks genom att registrera en ansökan på deras hemsida. För att läsa mer om deras stipendium och för att ansöka, surfa in på: www.palmefonden.se

Folke Bernadottes Minnesfond

När kan du söka?

För avresor under våren: senast 1 oktober året innan.
För avresor under hösten: senast 1 mars samma år.

Vem kan söka?

Stipendium kan sökas av organisationer och enskilda personer företrädesvis inom föreningsverksamhet. Personer som ansökan avser skall vara högst 26 år. För volontärinsatser ska resans längd vara minst 8 veckor.

Hur söker du?

Stipendium söks på särskild blankett som finns på deras hemsida. För att läsa mer om deras stipendium och för att ansöka, surfa in på: www.folkebernadottesminnesfond.se

Minor Field Studies, MFS (Universitets-uppsats)

Sista ansökningsdag för stipendiet är:

18 oktober 2018 (för resor 2019)
Datum för våren 2019 är ej fastställt

Vem kan söka?

Detta stipendium är för dig som studerar på universitet eller högskola och skall skriva en C eller D uppsats och stipendiet är på 27 000 kr. Universitetet/högskolan du studerar på måste ha beviljats MFS-stipendier för att du skall kunna göra en ansökan. Som student kan du i ett utvecklingsland samla material till din uppsats eller examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

För att söka detta stipendium måste du uppnå dessa kriterier:
• vid utresan ha tagit minst 150 högskolepoäng.
• inte påbörjat utbildning på forskarnivå.
• ha goda kunskaper i engelska.
• skriva uppsatsen på engelska eller värdlandets officiella språk.
• ha studerat franska, spanska eller portugisiska om värdlandets officiella språk är något av dessa.
• vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Hur söker du?

Du ansöker vid det universitet/högskola som förmedlar stipendiet, de informerar även om hur du söker och om ansökningsdatum. Varje universitet/högskola har olika blanketter för stipendiet och ansökan skall lämnas till den ansvarige för MFS stipendiet på din högskola/universitet.

Läs mer om stipendiet här!

Stiftelsen Engelbrekt

Sista ansökningsdagen för stipendier från Stiftelsen Engelbrekt är:

För avresor under våren: 15 oktober året innan.
För avresor under hösten: 15 april samma år.

Vem kan söka?

Enskilda personer t.ex. barnavårdslärare, förskollärare, hushållslärare och yrkesorienterade lärare verksamma inom den husliga-och barnavårdande sektorn kan få stipendium/bidrag till utbildning eller fortbildning.

Hur söker du?

Stipendium söks på särskild blankett som finns på deras hemsida. För att läsa mer om deras stipendium och för att ansöka, surfa in på: www.stiftelsemedel.se/stiftelsenengelbrekt

Katz Stiftelsen

Stiftelsen vill bidra till utbildning och internationell förståelse hos Göteborgs ungdomar. Bidrag och stipendier går främst till grupper av elever vid skolor i Göteborg, som genom projektarbeten eller studie- och utbytesresor vill stärka skolans uppdrag att öka kunskaperna om andra länder och kulturer.

Ansökningstiden är mellan 1 september och 1 november varje år. Styrelsen fattar vanligtvis beslut om årets bidrag i slutet av december.

Hur söker du?

Stipendium söks genom att ladda ner en ansökningsblankett på deras hemsida som man sedan postar. För att läsa mer om och för att ansöka, läs mer på: www.katzstiftelse.se 

Atlas praktik

Projekt inom Atlas praktik ska främja individuell kompetensutveckling samt främja skolors internationalisering. Programmet syftar till att erbjuda elever på gymnasiets yrkesförberedande program möjligheten till arbetsplatsförlagd utbildning i utlandet.

Sista ansökningsdagen för stipendier från Atlas praktik:

Ansökan till Atlas praktik kan göras 2 gånger om året, vanligen i början på april och oktober varje år.

Ansökan är öppen att fylla i en månad innan sista ansökningsdatum.

Vem kan söka?

Elever på yrkesvux samt gymnasiets yrkesprogram som har möjlighet att genomföra praktik/APL i utland. Elever kan dock inte söka stipendiet själva utan Skolor/organisationer söker medel inför elevers praktik/APL.

Hur söker du?

Atlas praktik söks genom ett ansökningsformulär som sedan skickas in. Läs mer om Atlas praktik och ansökningsprocessen här: www.utbyten.se/atlaspraktik

Göte Nymans stiftelse

Ger bidrag till enskilda personer eller organisationer i deras strävanden till internationell förståelse. Genom stipendium från fonden bereds ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala områden och förhållanden i andra länder. Dem främjar främst personer eller projekt kopplade till idrott så detta är ett perfekt stipendie att söka om du skall åka till ett sportprojekt.

Hur söker du?

Din ansökan skall skickas in med post och innehålla uppgifter om dig som ansöker om stipendiet, vad stipendiet skall användas till och dina förväntade kostnader. Intyg av sökandes förening eller specialförbund om sökandes lämplighet skall också vara med.
www.nymansstiftelse.se

Är du student på universitet runtom i Sverige?

Då finns en mängd olika stipendier att söka för uppsatsskrivande och forskning på www.gu.se/aktuellastipendier. Kolla även denna sidan med massor av länkar efter fonder i bokstavsordning: www.gu.se/stipendielankar

Programkontoret

Programkontoret är en del av Universitets – och Högskolerådet.  De har program och aktiviteter som bidrar till att skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer kan delta i internationella samarbetsprojekt , kompetensutveckling till praktik samt studier utomlands. Läs mer om deras program och olika stipendium på:
www.programkontoret.se

Global Grant

En söksida där du gratis kan söka bland hundratals stipendiefonder.
www.globalgrant.com

SOS-stipendiet

SOS-stipendiet söker du genom att skapa en medlemssida på Global Grant. Du kan söka för vad som helst och kan högst få 10 000 kr. Du måste söka innan du ska åka iväg och kan alltså inte få pengar retroaktivt (efter resan).

Sista ansökningsdatum är 31 januari, 31 maj och 30 september varje år.

www.globalgrant.com/sos-stipendier

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

En sida som är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag.
www.stiftelser.lst.se

Stipendielistan

En av Sveriges enklaste sidor för att söka stipendier, gratis. Här finns även beprövade tips för dig som precis börjat skriva stipendieansökningar.
www.stipendier.se

Studentum

En sida där du får tips på vart du kan söka stipendier och även hur du gör för att skriva en vinnande ansökan.
www.studentum.se/Stipendier

Sök resa

  • Vi har statlig resegaranti hos Kammarkollefiet